Dura’ Kitchen จัดชุดครัวอย่างลงตัว กับ คุณวิชัยยุทธ จึงสุระ

Dura' Kitchen จัดชุดครัวอย่างลงตัว กับ คุณวิชัยยุทธ จึงสุระ ผลงานติดตั้งชุดครัว "ดูร่าคิทเช่น" บ้าน คุณวิชัยยุทธ จึงสุระ ชุดครัวสุด Exclusive ที่จัดให้อย่างลงตัว https://www.youtube.com/watch?v=ShZMrdqGs6k